Karakter Cerita Rakyat Bahasa Jawa

Karakter Cerita Rakyat Bahasa Jawa – Pada kesempatan ini admin Baca Bagus akan berbagi informasi mengenai Karakter Cerita Rakyat Bahasa Jawa, di sini admin akan mencoba untuk menjelaskan tentang Karakter Cerita Rakyat Bahasa Jawa.

Sebelum belajar tentang Karkater Cerita Rakyat Bahasa Jawa, ada baiknya kita pahami dulu ciri-ciri cerita rakyat (dalam bahasa jawa).

Karakter Cerita Rakyat Bahasa Jawa memiliki ciri-ciri, yaitu sebagai berikut.

  • Oleh yang empunya cerita dianggap sebagai suatu kejadian yang sungguh- sungguh pernah terjadi.
  • Bersifat sekuler (keduniawian), terjadinya pada masa yang belum begitu lampau, dan bertempat di dunia seperti yang kita kenal sekarang. Tokoh utama dalam legenda adalah manusia.
  • “Sejarah” kolektif, maksudnya sejarah yang banyak mengalami distorsi karena seringkali dapat jauh berbeda dengan kisah aslinya.
  • Bersifat migration yakni dapat berpindah-pindah, sehingga dikenal luas di daerah-daerah yang berbeda.
  • Bersifat siklus, yaitu sekelompok cerita yang berkisar pada suatu tokoh atau kejadian tertentu, misalnya di Jawa legenda-legenda mengenai Panji.

Nah untuk menguji pemahaman kamu tentang Karakter Cerita Rakyat Bahasa Jawa, berikut ini admin sajikan Cerita Rakyat Bahasa Jawa Sangkuriang.

Karakter Cerita Rakyat Bahasa Jawa

Ing jaman dhikik, neng Jawa Barat urip putri raja sing nduwe jeneng Dayang Sumbi. Dheweke nduweni anak lanang sing nduwe jeneng Sangkuriang. Anak kesebut seneng banget golek kewan neng ngalas. Saben berburu, dheweke sanuli dikancani kirik ingonane sing nduwe jeneng Tumang. Tumang sabenere yaiku titisan dewa, lan bapakne Sangkuriang, nanging Sangkuriang ora ngerti babagan kuwi mergo ibune sengaja ndelike kasunyatan kuwi.

Suwijining dina, kaya biasane Sangkuriang lunga menyang ngalas kanggo manah kewan. Sakwise neng alas, Sangkuriang anyak nggoleki kewan buruan. Dheweke ndeleng ana manuk sing lagi mencok ana pang, nuli tanpa mikir dawa Sangkuriang banjur manah manuk kui kanthi pener. Sangkuriang nuli ngongkon Tumang kanggo ngoyak manuk sing tibo mergo kepanah mau, nangning Tumang meneng wae lan ora gelem nglakoni apa sing dadi kongkonane Sangkuriang. Amarga mangkel banget, mula Sangkuriang nuli ngusir Tumang lan ora ngolehke mulih menyang ngomah bareng Sangkuriang.

Sangantine tekan ngomah, Sangkuriang nyeritoke kedaden kesebut marang ibune. Krungu cerito saka anake, Dayang Sumbi banjur nesu. Dheweke njupuk enthong, lan digebugake menyang sirahe Sangkuriang. Amarga rumangsa kuciwa karo ibune, mula Sangkuriang mlayu lunga saka ngomah, lan ora bali. Ana cerita rakyat Sangkuriang bahasa jawa diceritakake maneh kelanjutan saka kisah kasebut kaya mangeke.

Sakwise kedaden kuwi, Dayang Sumbi getun banget. Dheweke ndedonga saben dina, lan njaluk ben sawiji dina mengko bisa ketemu karo anake maneh. Amarga donga saka Dayang Sumbi kesebut, mula Dewa menehine siji bebungah ngrupa kayon lestari lan umur enom salawase.

Sakwise pirang-pirang taun kapungkur Sangkuriang lungo, akhire dheweke nduwe pangarah kanggo mulih menyang desane. Sangantine neng kana, dheweke kaget banget, amarga desa ne wis ngowah total. Rasa seneng Sangkuriang kesebut nambah pas wektu neng tengah dalan ketemu karo sawong wedok sing ayu banget, sing ora liya yaiku Dayang Sumbi. Amarga puluhan taun ora ketemu Dayang Sumbi mula dheweke pangling ugo ra ngerteni yen kui ibune. Singkat cerita mula Sangkuriang banjur nglamar Dayang Sumbi supaya dadi bojone.

Akhire lamaran Sangkuriang katampa saka Dayang Sumbi, lan sepakat arep rabi neng wayah cedhak. Suwujining dina, Sangkuriang njaluk ijin calon bojone kanggo berburu neng ngalas. Sadurung mangkat, dheweke njaluk Dayang Sumbi kanggo ngencengke ikete. Kaget Dayang Sumbi, amarga nang wektu dheweke ngencengke iketan Sangkuriang, dheweke ndeleng ana bekas tatu. Bekas tatu kesebut mirip karo bekas tatu anake. Sakwise pitakon marang Sangkuriang babagan penyebab tatune kuwi, Dayang Sumbi nambah kaget, jebulna bener menawa calon bojone kesebut yaiku anake dhewe.

Setelah menyimak Cerita Rakyat Bahasa Jawa Sangkuriang di atas, silahkan tenttukan Karakter Cerita Rakyat Bahasa Jawa berdasarkan ciri-ciri yang sudah disebutkan di atas.

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *